Co o nás říkají účastníci našich programů?

ZŠ Písnická v Praze 12 

Za Základní škola Písnická v Praze 12:

,,Děkujeme za koučovací workshopy, které proběhly v 8. a 9. třídách. Tyto programy byly zaměřeny na osobnostní rozvoj a žáci si mohli uvědomit svoje silné stránky. Přínosná byla práce v menších skupinkách, která dokázala žáky lépe namotivovat, povzbudit a zamyslet se nad sebou".

Mgr. Lenka Hanyšová, školní metodik prevence
Ing. Veronika Nedělová, DiS.,
výchovná poradkyně

Ohlasy žáků 8. a 9. tříd na workshop ,,Jak na životní rozhodnutí":

Nejdůležitější jsou moje pocity. Ujasnit si, co mě baví a co chci dělat. Dělat myšlenkové mapy. Myslet na sebe a méně se stresovat.

Pomohl mi uvědomit si co chci v životě dělat. Zajímavý, mohla jsem se nad sebou zamyslet. Chci se více učit a pracovat na tom, co mě baví.

Přineslo mi to ujištění o oboru. Zajímavé, líbilo se mi to. Odnáším si, že si mám věřit a zajít do hloubky.

Pomohlo mi si uvědomit, co mě vlastně baví atd. Bylo to skvělý, upřímně jsem si myslela, že mě to nebude bavit.

Musím sama pracovat s nápady, které jsem díky dnešku dostala. Musím plánovat a uvažovat.


Bylo to v pohodě a inspirativní. Přinesl mi lepší pohled, co chci dělat.

Pomohl mi rozhodnout se ve volbě povolání. Užitečný.

Teď už budu vědět jak se rozhodnout, děkuji.

Ohlasy žáků 9. tříd na workshop ,,Osobní vize a práce s chybou":

Dobře pochopitelný náhled na to, jak se zlepšit ve všech stránkách. Že je více náhledů na věc. Nevzdat se, nebát se chyb. Příjemná podpora.

Ujasnil jsem si to, na co jsem se delší dobu pokoušel přijít. Jsem rád, že jsem se mohl podílet na mém rozvoji a na rozvoji ostatních. Dnešek mi dost pomohl, nikdy v tom nepřestávejte.

Jak se zachovat, když udělám chybu. Zajímavý, už mám nějakou představu o tom, na jakou školu jít.

Být k sobě upřímná, snažit se najít chybu. Začala jsem přemýšlet sama o sobě. Snažit se najít chybu, uvědomit si, co vlastně chci a je pro mě důležité. Jste příjemný, moc krásně přednášíte, děkuji za přednášku. 

2 papíry, které mi potenciálně mohou v budoucnu pomoct. Trochu jsem se mohl zamyslet a připomenul jsem si minulost a co dělám špatně. Že chyby nejsou konec světa. Příště to chci delší.

Přiznat si chybu. Udělat si svoji nějakou vizi. Bylo to hezky přednesený.

Bylo to super! Jak poznat, že jsem udělal chybu a jak se s ní vyrovnat. Chybami se člověk učí.

Motivující. Že dělat chyby je normální a dá se z nich poučit. Zamyslet se nad sebou. 

ZŠ Písnická v Praze 12

Co přinesl pedagogům seminář ,,Jak efektivně pracovat se stresem":

Jak pracovat se stresem, vyrovnání se stresem. Význam meditace. Velmi dobře připravený seminář, příjemný přístup lektorů, oba na vysoké odborné úrovni. 

Uvědomila jsem si, že většina problémů je mimo mou kontrolu, a to, co dokážu ovlivnit, je poměrně lehce změnitelné. Jsem ráda, že jsem se dozvěděla něco nového.  Dýchání, pití, jídlo a jejich důležitost v každodenním životě.

Tipy na relaxaci, odpočinek, zklidnění Zajímavé povídání. Podívat se na sebe sebekriticky a začít trochu jinak žít. 

Uvědomění si sama sebe a jak pracovat se stresem. Velmi přínosný zážitek Jak se posouvat dál v soukromí i profesně. Jak pracovat s náhlým návalem stresu.

Uvědomit si stres a jak ho řešit. Poznání nových věcí, umět pojmenovat. Umět řešit věci v klidu, pracovat se stresem. Jak správně meditovat.

Možnost lépe pracovat se stresem. Obohacující, lektoři výborní! Do stresové situace se můžu dostat kdykoliv, ale mám možnost s ní pracovat, naučit se pomoci si sama. 

Důležitost tohoto tématu pro život. Velmi dobré prezentační dovednosti, velmi poutavé. Musím se více starat o sebe, více sebelásky.

Nový náhled na stres a práce s ním. Přínos. Mít se rád a myslet na své duševní zdraví 

Střední umělecká škola textilních řemesel v Praze

Co si odnesli studenti z workshopu ,,Jak zvládnout maturitu":

Povzbuzující. Pomohl mi si zase utřídit vědomosti, co mám - utvrdit se v tom a povzbudit se. Maturita je jen meta, ne konec života.

Naučit se zvládat stres, pracovat sama se sebou, být v nadhledu, řešit vše v klidu. 

Dozvěděl jsem se pár věcí o sobě a jak k věcem přistupovat. 

Že se nemusím být a že to zvládnu. Lepší nápady na plánování učení.


Příjemný. Odnáším si jak si prioritně srovnat předměty.

Větší motivace, menší strach. Pracovat na mém strachu.

Gymnázium Na Pražačce

Co si odnesli studenti z workshopu ,,Jak zvládnout maturitu":

Uvědomění si stresu a plánu, jak do budoucna. Zapracovat na svých slabinách ve stresu.  Bylo to fajn od někoho slyšet napřímo, skvělý motivační projev. 


Zkrocení stresových myšlenek, náhled na řešení učení ve stresu. Inspirativní, skvělý mluvený projev.

Že zvládnu všechno, co si zamanu. Uvědomění si svých kvalit. Silný a nezapomenutelný. Zůstaňte, jací jste, koučink zlepšuje život.

Nadhled nad nepříjemnostmi spojenými s učením. Nástroje k převzetí vlády a kontroly. Příjemný a obohacující. Není složité začít jednat a je to v mých silách.

Uklidnil mě, velmi pozitivní. Buďte i nadále tak pozitivní (je to nakažlivé). Nestresovat se, myslet na sebe.

Že při pečlivé přípravě maturitu nějak zvládnu. Uvědomění si různých obranných mechanismů proti stresu, jak se efektivněji učit. Příjemný a užitečný.

Sebevnímání, sebepoznání. Soustřeď se sama na sebe. Pomohlo mi to vytyčit si cíle. Libí se mi, jak jste byli oba otevření.

Lepší chápání celé svojí situace. Pozitivní. Začít včas, držet strukturu, neřešit, co nezměním.