JAK NA ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ

Jen ti, co vědí, v čem vynikají a co je naplňuje, mohou být v životě opravdu šťastní a využít svůj potenciál naplno. 

Anotace

Cílem této vzdělávací aktivity je hlubší sebepoznání žáka, posílení vnímání hodnoty sebe sama a zvýšení odpovědnosti za své rozhodnutí.

Workshop je určen žákům 8. a 9. tříd základní školy, kteří promýšlí své směřování ohledně dalšího studia a budoucího povolání. 

OBSAH WORKSHOPU

První část setkání je věnována porozumění problematiky volby povolání. Žáci si promýšlí pojmy jako smysl života, osobní vize, povolání, kariéra a též faktory ovlivňující jejich rozhodování. Vzájemné sdílení pohledů za pomoci kouče pomáhá k rozšíření vlastní perspektivy a získání nadhledu nad svou aktuální situací.

V druhé části se věnujeme mapování osobních talentů a zájmů, které jsou první nápovědou k tomu, jak se rozhodovat. Dále se zaměřujeme na hlubší vrstvy - odhalujeme své silné stránky a důležité životní hodnoty, což je pro správnou volbu povolání klíčové. Závěr setkání cílí na propojení získaných informací s podstatou spokojeného života v rámci volby povolání a vytváření osobní vize.

Napomáháme žákům pochopit a přijmout jejich vnitřní identitu. Žáci získají jedinečný prostor k zamyšlení se nad životními překážkami a osobními potřebami, což je klíčové pro zdravou sebedůvěru, sebeřízení a práci se stresem. Uvědomí si, že každý člověk je něčím unikátní a že odkrytí tohoto potenciálu je startovacím můstkem pro spokojený pracovní i osobní život.

PŘÍNOSY WORKSHOPU:

  • Porozumění sobě samému - Program pomůže žákovi lépe porozumět svým hodnotám, zájmům a silným stránkám, což může vést k hlubšímu sebeuvědomění.
  • Lepší rozhodování - Zamyšlení se nad otázkami o smyslu života a osobní vizi, pomůže žákovi začít dělat vědomá rozhodnutí týkající se své volby povolání a své budoucnosti.
  • Perspektivní pohled - Společné sdílení pohledů s koučem a dalšími účastníky pomůže rozšířit perspektivu žáka a nabídnout mu nové způsoby uvažování.
  • Rozvoj dovedností - Identifikace talentů a zájmů poskytne žákovi směr pro rozvoj svých dovedností a schopností.
  • Klíč ke spokojenému životu - Program žákům pomůže lépe propojit své volby povolání s osobními hodnotami a vizí, což pozitivně přispívá k budování vnitřní spokojenosti.
  • Nadhled nad aktuální situací - Důraz na hlubší sebereflexi umožní žákovi získat nadhled nad svou aktuální situací a rozhodovat se s větší jistotou. 

Proč koučovací workshop?

Naše programy jsou postaveny na koučovacích dovednostech s kombinací mentoringu a kreativní skupinové konverzace. Na rozdíl od klasicky postavených seminářů se zde průběh odvíjí především od reakcí a potřeb přítomných žáků. Díky tomu účastníci lépe poznávají sami sebe, získávají nadhled nad svou situací a též sami (individuálně i kolektivně) nacházejí řešení na míru. Tento přístup je z hlediska osobního rozvoje nesmírně obohacující. 

Průběh workshopu

Kouč klade otevřené otázky, naslouchá žákům a doprovází skupinu i jednotlivce k novým zjištěním a nápadům ohledně stanoveného tématu. Následný mentoring obohacuje a integruje dosavadní úvahy, případně nabízí další perspektivu. Během celého workshopu kouč podněcuje a zajišťuje bezpečné a přátelské prostředí ke sdílení myšlenek a pocitů žáků a k vzájemné podpoře v rámci třídy.

Každý účastník dostává pracovní list, do kterého si průběžně zaznamenává klíčové myšlenky k tématu. V závěru programu též žáci vyplní krátkou zpětnou vazbu.

Forma a rozsah workshopu

  • Celkový rozsah setkání činní 90 minut + přestávka.
  • Třída je pro zachování efektivity procesu rozdělena do dvou samostatných skupin (každá skupina s jedním koučem).
  • Workshop se koná ve vybraných učebnách na vaší škole.

Máme zkušenosti s realizací skrze dotační projekty
Šablony - OP JAK.

Cenová nabídka

Orientační cena za workshop pro jednu třídu

Cena zahrnuje 2 lektory, kteří se věnují 90 minut dvěma skupinám, a materiály pro žáky. Finální cena workshopu se odvíjí od velikosti sjednané zakázky (počet žáků, množství tříd).

5 600 Kč

Úvodní schůzka

Na základě vaší poptávky si sjednáme termín společné schůzky (telefonicky/online/osobně), kde rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a probereme potřebné detaily k realizaci vaší zakázky.

zdarma