JAK ZVLÁDNOUT MATURITU

Mít kontrolu nad svou realitou, znamená znát sám sebe a umět efektivně reagovat i v náročných momentech.

Anotace

Cílem programu pro budoucí maturanty je přispět k optimalizaci osobní přípravy na maturitní zkoušku a k jejímu úspěšnému zvládnutí. Žáci si do dalšího života odnesou osobně zakotvené know-how k úspěšnějšímu studiu a ke zvládání stresových situací.

Nejvhodnější časové zařazení tohoto workshopu je od září do března v maturitním ročníku, případně od dubna do června v ročníku nižším.

OBSAH WORKSHOPU

Jedna část workshopu je věnována problematice stresu v souvislosti s maturitou. Účastníci si uvědomí konkrétní stresory a promyslí si strategii, jak s nimi účinně zacházet. Užitek z rozpracování tohoto tématu budou mít nejen "stresaři", ale i ti, kteří zápasí s motivací k učení.

V druhé části workshopu se budou žáci věnovat svým studijním návykům a jejich zefektivnění. Naučí se zasadit maturitu do své životní vize a promyslí si plán svého studia včetně uspořádání studijního dne a nejlepších metod samostudia. Vzájemné sdílení dobré praxe žáků i objevování obecnějších principů za pomoci kouče posune účastníky workshopu ve schopnosti kvalitně se učit.

PŘÍNOSY WORKSHOPU:

  • Optimalizace osobní přípravy - Žáci získají znalosti a dovednosti pro efektivní přípravu na maturitní zkoušku a její úspěšné složení.
  • Zvládání stresových situací - Účastníci se naučí identifikovat stresory spojené (nejen) s maturitou a zamyslí se nad strategiemi, jak s nimi efektivně pracovat.
  • Zlepšení studijních návyků - Žáci se budou věnovat svým studijním návykům. Budou schopni začlenit maturitu do své životní vize a vytvořit plán studia ke zvýšení jejich produktivity a kvality učení.
  • Sdílení dobré praxe - program umožní žákům sdílet své úspěšné metody studia a objevovat obecné principy, což jim pomůže stát se lepšími studenty a zlepšit své učební dovednosti.

Forma a rozsah workshopu

  • Celkový rozsah setkání činní 90 minut + přestávka.
  • Třída je pro zachování efektivity procesu rozdělena do dvou samostatných skupin (každá skupina s jedním koučem).
  • Program je realizován ve vybraných učebnách na vaší škole.
  • Ideální zařazení workshopu je v maturitním ročníku (podzim a zima)

Proč koučovací workshop?

Naše programy jsou postaveny na koučovacích dovednostech s kombinací mentoringu a kreativní skupinové konverzace. Na rozdíl od klasicky postavených seminářů se zde průběh odvíjí především od reakcí a potřeb přítomných žáků. Díky tomu účastníci lépe poznávají sami sebe, získávají nadhled nad svou situací a též sami (individuálně i kolektivně) nacházejí řešení na míru. Tento přístup je z hlediska osobního rozvoje nesmírně obohacující.

Průběh workshopu 

Kouč klade otevřené otázky, naslouchá žákům a doprovází skupinu i jednotlivce k novým zjištěním a nápadům ohledně stanoveného tématu. Následný mentoring obohacuje a integruje dosavadní úvahy, případně nabízí další perspektivu. Během celého workshopu kouč podněcuje a zajišťuje bezpečné a přátelské prostředí ke sdílení myšlenek a pocitů žáků a k vzájemné podpoře v rámci třídy.

Každý účastník dostává pracovní list, do kterého si průběžně zaznamenává klíčové myšlenky k tématu. V závěru programu též žáci vyplní krátkou zpětnou vazbu.


Máme zkušenosti s realizací skrze dotační projekty
Šablony - OP JAK

Cenová nabídka

Orientační cena za workshop pro jednu třídu

Cena zahrnuje 2 lektory, kteří se věnují 90 minut dvěma skupinám, a materiály pro žáky. Finální cena workshopu se odvíjí od velikosti sjednané zakázky (počet žáků, množství tříd). 

5 600 Kč

Úvodní schůzka

Na základě vaší poptávky si sjednáme termín společné schůzky (telefonicky/online/osobně), kde rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a probereme potřebné detaily k realizaci vaší zakázky.

zdarma