JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT SE STRESEM

Anotace

Cílem programu je poskytnout pedagogům hlubší porozumění stresu, specifikám stresu v učitelské profesi a osvojit si nástroje k jeho zvládání a prevenci.

CO ZÍSKÁTE:

POROZUMĚNÍ STRESU  Pochopíte podstatu stresu z pohledu neurovědy a naučíte se, jak s ním efektivně pracovat.

OSOBNÍ STRATEGIE – Analyzujete své stresory a vytvoříte si individuální plán k jejich zvládání.

NÁSTROJE PRO RELAXACI – Seznámíte se s technikami pro prevenci stresu jako je práce s dechem, meditace a další.

DISKUSE A SDÍLENÍ – Budete se moci inspirovat od kolegů.
Navíc obdržíte list s inspirací od nás. 

PROGRAM SEMINÁŘE:

1. Stres a syndrom vyhoření v učitelské profesi

  • Porozumění stresu ve školním prostředí.
  • Vzájemné sdílení zkušeností.
  • Aktivity k porozumění profesní situaci a obnově motivace

2. Stres - špatný pán, ale dobrý sluha

  • Úvod do stresu z pohledu neurovědy.
  • Techniky první pomoci ve stresových situacích.
  • Identifikace osobních stresorů a tvorba strategie jejich zvládání.

3. Workshop relaxačních technik

  • Představení a vyzkoušení různých technik pro prevenci stresu.

4. Závěrečná diskuse

  • Prostor pro dotazy, postřehy a sdílení s podporou obou koučů.

Zajistíme kreativní a podporující prostředí, kde můžete prozkoumat svou situaci a hledat osobní řešení pod vedením zkušených koučů. Objednejte si náš seminář a najděte klíč k lepšímu zvládání stresu ve vašem učitelském poslání.

Forma a rozsah semináře

  • Standardní rozsah programu je 6 hodin.
  • Program je realizován ve vybraných učebnách na vaší škole.

Náš originální přístup

Naše semináře jsou postaveny na koučovacích dovednostech s kombinací mentoringu a kreativní skupinové konverzace. Na rozdíl od klasicky postavených seminářů je tento originální v tom, že nejde pouze o teorii, ale především o praktické zaměření na hledání osobních řešení daného problému. Skrze koučovací přístup si pedagogové odnesou nejen nové poznatky a uvědomění, ale také individuální strategii a návod ke zvládání a práci se stresem. Tento přístup je z hlediska osobního rozvoje nesmírně obohacující.

Průběh semináře

Pedagogům je v úvodu předána nezbytná část teorie k prohloubení povědomí a pochopení hloubky daného tématu. Následně jsou tyto poznatky využity pro sebeanalýzu a tvoření individuální strategie ke zvládání stresu. 

Kouč klade otevřené otázky, naslouchá a doprovází skupinu i jednotlivce k novým zjištěním a nápadům ohledně stanoveného tématu. Průběžný mentoring obohacuje a integruje dosavadní úvahy, případně nabízí další perspektivu.

Každý účastník obdrží pracovní list a také list inspirace pro práci se stresem. V závěru programu též vyplní krátkou zpětnou vazbu.

Obsahový a časový program semináře lze přizpůsobit na míru potřebám organizace.
Máme zkušenosti s realizací skrze dotační projekty Šablony - OP JAK.

Cenová nabídka

Cena za seminář

Cena zahrnuje přizpůsobení programu na míru, práci dvou koučů při fyzické realizaci a textové materiály pro účastníky. 

Skupina max. 25 pedagogů na jeden seminář.

15 900 Kč

Úvodní schůzka

Na základě vaší poptávky si sjednáme termín společné schůzky (telefonicky/online/osobně), kde rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a probereme potřebné detaily k realizaci vaší zakázky.

zdarma