JAK EFEKTIVNĚ PRACOVAT S CHYBOU
"Chyba jako životní trenér"

Anotace

Chyby jsou přirozenou součástí učebního procesu. Žáci se naučí, jak využívat chyby k osobnímu rozvoji i k efektivnějšímu studiu.

Workshop je postaven pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří se potýkají s neúspěchem a potřebují posílit svou sebedůvěru.

OBSAH WORKSHOPU

Pozitivní perspektiva: Seznamujeme žáky s pozitivním přístupem k chybám při studiu. Chyba není břemeno, ale životní trenér, který odhaluje a rozvíjí skrytý potenciál.

Osvojení funkčního přístupu: Učíme žáky, jak se vypořádat s chybami, neúspěchem a ztrátou motivace, což je klíčové pro jejich budoucí život.

Kreativní techniky a koučování: Vedeme žáky k náhledu na situace s chybou z pohledu pozorovatele, což jim umožňuje transformovat své vlastní zkušenosti.

Sdílení zkušeností: V bezpečném prostředí si žáci mohou vzájemně sdělovat své pocity, reakce a překážky při setkání s chybami. Vzájemná inspirace a podpora je cenným vkladem pro posun jednotlivců i třídního kolektivu dál.

PŘÍNOS WORKSHOPU:

  • Lepší zvládání emocí a stresu spojeného s chybováním.
  • Zaměření se na řešení a poučení.
  • Osvojení si jednoduchých postupů pro efektivní řešení chyb a problémů.
  • Citlivé provedení procesem, který podporuje sebeuvědomění a rozvoj žáků.


Proč zařadit tento workshop do vzdělávacího programu?

Nejenže se žáci naučí, jak pracovat s chybami, ale také posílí svou sebedůvěru a sebevědomí. Je to investice do duševního zdraví a budoucího úspěchu vašich žáků. 

Forma a rozsah workshopu

  • Celkový rozsah setkání činní 90 minut + přestávka.
  • Třída je pro větší efektivitu procesu rozdělena do dvou samostatných skupin (každá skupina je s jedním koučem).
  • Workshop se koná ve vybraných učebnách na vaší škole.

Proč koučovací workshop?

Naše workshopy pro třídy jsou postaveny na koučovacích dovednostech s kombinací mentoringu a kreativní skupinové konverzace. Na rozdíl od klasicky postavených seminářů se zde průběh odvíjí především od reakcí a potřeb přítomných žáků. Díky tomu účastníci lépe poznávají sami sebe, získávají nadhled nad svou situací a též sami (individuálně i kolektivně) nacházejí řešení na míru. Tento přístup je z hlediska osobního rozvoje nesmírně obohacující. 

Průběh koučovacího workshopu

Kouč klade otevřené otázky, naslouchá žákům a doprovází skupinu i jednotlivce k novým zjištěním a nápadům ohledně stanoveného tématu. Následný mentoring obohacuje a integruje dosavadní úvahy, případně nabízí další perspektivu. Během celého workshopu kouč podněcuje a zajišťuje bezpečné a přátelské prostředí ke sdílení myšlenek a pocitů žáků a k vzájemné podpoře v rámci třídy.

Každý účastník dostává pracovní list, do kterého si průběžně zaznamenává klíčové myšlenky k tématu. V závěru workshopu též žáci vyplní krátkou zpětnou vazbu.


Máme zkušenosti s realizací skrze dotační projekty
Šablony - OP JAK.

Cenová nabídka

Orientační cena za workshop pro jednu třídu

Cena zahrnuje 2 lektory, kteří se věnují 90 minut dvěma skupinám, a materiály pro žáky. Finální cena workshopu se odvíjí od velikosti sjednané zakázky (počet žáků, množství tříd).

 5 600 Kč

Úvodní schůzka

Na základě vaší poptávky si sjednáme termín společné schůzky (telefonicky/online/osobně), kde rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a probereme potřebné detaily k realizaci vaší zakázky.

zdarma