JAK SE V ŽIVOTĚ NEZTRATIT

"Osobní vize"

Anotace

Cílem je pomoci žákům vytvořit si jasnější představu o své budoucnosti a poskytnout jim nástroje k lepšímu rozhodování a budování osobní zodpovědnosti. 

Workshop je postaven pro žáky 9. tříd ZŠ plánující další studium a volbu povolání. Workshop navazuje na program "Jak na životní rozhodnutí", ale může být realizován i samostatně.

OBSAH WORKSHOPU

Seznámení s pojmem osobní vize: Význam a různé způsoby realizace tohoto konceptu.

Koučování a kreativní techniky: Prozkoumání různých oblastí života a jejich vzájemné souvislosti.

Vytváření osobní vize: První formulace uceleného obrázku o své budoucnosti, který napomůže v následném rozhodování o budoucím směřování.

Citlivé vedení kouče: Během celého procesu žáky provází zkušený kouč, který jim pomáhá hlouběji se poznat a najít odpovědi na klíčové otázky.

PŘÍNOS WORKSHOPU:

  • Sebepoznání a sebereflexe - Zaměřujeme se na to, co žáky motivuje, čeho chtějí v životě dosáhnout a jaké hodnoty jsou pro ně klíčové.
  • Osobní vize jako průvodce - Pomáháme žákům vytvořit základ autentické mapy vlastního života, která jim pomůže určit směr a smysl své existence.
  • Zvýšení sebedůvěry a zodpovědnosti - Během vytváření osobní životní vize si žáci prohlubují postoje zodpovědnosti, zdravé sebedůvěry a aktivního přístupu k řízení vlastního života.
  • Praktické techniky a inspirace - Během workshopu se žáci naučí ptát sami sebe na podstatné otázky svého života a získají též doporučení, jak postupovat při volbě školy a následného povolání.

Forma a rozsah workshopu

  • Celkový rozsah setkání činní 90 minut + přestávka.
  • Třída je pro větší efektivitu procesu rozdělena do dvou samostatných skupin (každá skupina je s jedním koučem).
  • Workshop se koná ve vybraných učebnách na vaší škole.

Proč koučovací workshop?

Naše programy jsou postaveny na koučovacích dovednostech s kombinací mentoringu a kreativní skupinové konverzace. Na rozdíl od klasicky postavených seminářů se zde průběh odvíjí především od reakcí a potřeb přítomných žáků. Díky tomu účastníci lépe poznávají sami sebe, získávají nadhled nad svou situací a též sami (individuálně i kolektivně) nacházejí řešení na míru. Tento přístup je z hlediska osobního rozvoje nesmírně obohacující. 

Průběh koučovacího workshopu

Kouč klade otevřené otázky, naslouchá žákům a doprovází skupinu i jednotlivce k novým zjištěním a nápadům ohledně stanoveného tématu. Následný mentoring obohacuje a integruje dosavadní úvahy, případně nabízí další perspektivu. Během celého workshopu kouč podněcuje a zajišťuje bezpečné a přátelské prostředí ke sdílení myšlenek a pocitů žáků a k vzájemné podpoře v rámci třídy.

Každý účastník dostává pracovní list, do kterého si průběžně zaznamenává klíčové myšlenky k tématu. V závěru programu též žáci vyplní krátkou zpětnou vazbu.


Máme zkušenosti s realizací skrze dotační projekty
Šablony - OP JAK

Cenová nabídka

Orientační cena za workshop pro jednu třídu

Cena zahrnuje 2 lektory, kteří se věnují 90 minut dvěma skupinám, a materiály pro žáky. Finální cena workshopu se odvíjí od velikosti sjednané zakázky (počet žáků, množství tříd).

5 600 Kč

Úvodní schůzka

Na základě vaší poptávky si sjednáme termín společné schůzky (telefonicky/online/osobně), kde rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a probereme potřebné detaily k realizaci vaší zakázky.

zdarma